ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Δευτέρα, 26-09-2011

Περί εκκρεμοτήτων στα παλαιά Εργ.Φ1 και Εργ.Φ2

Όσοι φοιτητές οφείλουν ΟΛΟ (ΕΕ) το παλαιό Εργ.Φ2 θα συμμετάσχουν από εφέτος αντί αυτού στο Νέο Εργ.Φ1. Προσοχή, πραγματοποιείται στο χειμερινό εξάμηνο, με υποχρεώσεις παρακολούθησης διαλέξεων και ενδιάμεση εξέταση (βαθμός 1ου κύκλου).

Όσοι φοιτητές οφείλουν ΟΛΟ (ΕΕ) το παλαιό Εργ.Φ1 θα συμμετάσχουν από εφέτος αντί αυτού στο Νέο Εργ.Φ2, το οποίο πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο.

Θα αναρτηθεί εγκαίρως σχετική ανακοίνωση προεγγραφών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή