ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Πέμπτη, 09-02-2012

Περί εκκρεμοτήτων στο παλαιό Εργ.Φ1

Όσοι φοιτητές, παλαιοτέρων του πρώτου ετών (παλαιού προγράμματος σπουδών), οφείλουν ΟΛΟ (ΕΕ) το παλαιό Εργ.Φ1 (Μηχανική), θα συμμετάσχουν από εφέτος αντί αυτού στο Νέο Εργ.Φ2, που διενεργείται κατά το εαρινό εξάμηνο με ασκήσεις Μηχανικής (κυρίως) και Θερμότητας.

Προκειμένου να σχηματισθούν εγκαίρως τα απαιτούμενα εργαστηριακά τμήματα, οι ως άνω φοιτητές καλούνται να προεγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, έξω από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Δευτέρα 20-02-2012 στις 12:00, σημειώνοντας ΑΜ και Ονοματεπώνυμο.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι φοιτητές οφείλουν ΟΛΟ (ΕΕ) το παλαιό Εργ.Φ2, συμμετέχουν αντί αυτού στο Νέο Εργ.Φ1. Προσοχή, πραγματοποιείται στο χειμερινό εξάμηνο, με υποχρεώσεις παρακολούθησης διαλέξεων και ενδιάμεση εξέταση (βαθμός 1ου κύκλου).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή