ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τρίτη, 14-02-2012

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ3

Όσοι φοιτητές οφείλουν έναν ή και τους δύο κύκλους ασκήσεων στο Εργ.Φ3, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την 29-02-2012 στις 12:00, σημειώνοντας ΑΜ, Ονοματεπώνυμο και τον οφειλόμενο κύκλο ασκήσεων.

Θα μελετηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής σχετικών τμημάτων στο εαρινό εξάμηνο, οπότε για την έναρξη και τα τμήματα διεξαγωγής των ασκήσεων θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση με καταλόγους φοιτητών.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ότι το Εργ.Φ3 πραγματοποιείται με την υπάρχουσα δομή για τελευταία φορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών έχουν ακόμη αυτήν την εκκρεμότητα, υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν άμεσα την υποχρέωσή τους αυτήν.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή