ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τρίτη, 14-02-2012

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ3

Όσοι φοιτητές οφείλουν, λόγω απουσίας, μόνο μία (1) Άσκηση στο Εργ.Φ3, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την 29-02-2012 στις 12:00, σημειώνοντας Α.Μ., Ονοματεπώνυμο και την οφειλομένη άσκηση.

Οι συμπληρωματικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Για τα τμήματα διεξαγωγής των ασκήσεων θα αναρτώνται προσεχώς διαδοχικώς και εγκαίρως σχετικές ανακοινώσεις με καταλόγους φοιτητών. Προφανώς θα υπάρξουν περισσότερες της μίας ανακοινώσεις, με διαφορετικές ημερομηνίες διεξαγωγής για την κάλυψη όλων των φοιτητών με οφειλή μίας άσκησης.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ότι το Εργ.Φ3 πραγματοποιείται με την υπάρχουσα δομή για τελευταία φορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών έχουν ακόμη την εκκρεμότητα της μίας συμπληρωματικής ασκήσεως, υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν άμεσα την υποχρέωσή τους αυτήν.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή