ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τετάρτη, 21-03-2012

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ4

Όσοι φοιτητές, παλαιοτέρων του δευτέρου ετών, οφείλουν, έναν κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ4, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την 28-03-2011 στις 12:00, σημειώνοντας ΑΜ, Ονοματεπώνυμο, οφειλόμενο Κύκλο Ασκήσεων και προτιμωμένο Τμήμα συμμετοχής τους.

Κύκλοι Ασκήσεων: Α (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), Α (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), Α (1.1, 1.2, 1.3, 1.4).

. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
09:00-11:30
11:30-14:00 -
14:00-16:30

Για την έναρξη και τα τμήματα διεξαγωγής των ασκήσεων θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση με καταλόγους φοιτητών.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ότι το Εργ.Φ4 πραγματοποιείται με την υπάρχουσα δομή για τελευταία φορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών έχουν ακόμη αυτήν την εκκρεμότητα, υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν άμεσα την υποχρέωσή τους αυτήν.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή