ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τετάρτη, 21-03-2012

Αντικατάσταση της ασκήσεως μικροκυμάτων στο Εργ.Φ4

Οι φοιτητές που μετά την εξάσκηση τους στον κύκλο 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) θα εξασκηθούν στον κύκλο 3 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), αντί της άσκησης 3.4 (Μελέτη κυματικών φαινομένων με Μικροκύματα) θα πραγματοποιήσουν την άσκηση 1.3 (Οπτική Φασματοσκοπία: Φασματοσκόπιο φράγματος/ Φασματοσκόπιο πρίσματος) του φυλλαδίου Εργ.Φ4

Όσοι φοιτητές λόγω τεχνικών προβλημάτων τις ημέρες 14-15 Μαρτίου 2012 δεν εκτέλεσαν την άσκηση 3.4 (Μελέτη κυματικών φαινομένων με Μικροκύματα), θα πραγματοποιήσουν ως συμπληρωματική άσκηση την άσκηση 2.4 (Μετρήσεις με συμβολόμετρο Michelson), μετά την λήξη των ασκήσεων Εργ.Φ4, με σχετική ανακοίνωση.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή