ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2 (παλαιό πρόγραμμα σπουδών)

Τετάρτη, 04-04-2012

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ1
(παλαιού προγράμματος σπουδών)

Όσοι φοιτητές, παλαιοτέρων του πρώτου ετών, οφείλουν, έναν κύκλο ασκήσεων στο (παλαιό) Εργ.Φ1, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, έξω από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Τρίτη 24-04-2012 στις 12:00, σημειώνοντας ΑΜ, Ονοματεπώνυμο, κύκλο ασκήσεων που οφείλουν (Α1-Α3 ή Α4-Α6).

Σημειώνεται ότι η έγγραφή θα γίνει αποκλειστικώς στις διαθέσιμες θέσεις του τμήματος Πέμπτη 09:00-11:30.

Οι φοιτητές που οφείλουν τον κύκλο Α1-Α3 θα πραγματοποιήσουν τον κύκλο Β1-Β4, ενώ όσοι οφείλουν τον κύκλο Α4-Α6 θα πραγματοποιήσουν τον Β4-Β8 (από 4 ασκήσεις).

Επίσης, οφείλουν να προμηθευτούν εγκαίρως το νέο Φυλλάδιο του Εργ.Φ2. Η έναρξη κύκλου θα γίνει την Πέμπτη 26-4-2012. Οι κατάλογοι φοιτητών με την εναρκτήρια άσκηση θα ανακοινωθούν την Τρίτη 24-04-2012.

Τονίζεται επίσης ότι οι φοιτητές που θα εγγραφούν στον αντίστοιχο κύκλο, αλλά δεν θα προσέλθουν, θα οφείλουν πλέον όλο το Εργ.Φ2, λόγω απουσιών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή