ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ


Παρασκευή, 28-09-2012

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου έτους 2012-2013

Β΄ εξάμηνο, Τμήμα Α΄: Αμφιθέατρο ΙΠΠΑΡΧΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 Φυσική II (*)   Αστροφυσική Εργ. Φυσικής ΙΙ Θέματα Σύγχρονης Φυσικής II (*)
10-11 Φυσική II (*)   Φυσική II (*) Εργ. Φυσικής ΙΙ Θέματα Σύγχρονης Φυσικής II (*)
11-12 Ανάλυση II και Εφαρμογές Αστροφυσική Φυσική II (*) Εργ. Φυσικής ΙΙ Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ.
12-13 Ανάλυση II και Εφαρμογές Αστροφυσική Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. Εργ. Φυσικής ΙΙ Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ.
13-14 . Φυσική II (*) Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. Εργ. Φυσικής ΙΙ Ανάλυση II και Εφαρμογές
14-15 . Φυσική II (*) . Ανάλυση II και Εφαρμογές Ανάλυση II και Εφαρμογές
15-16 . Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. . Ανάλυση II και Εφαρμογές .
16-17 . Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. . Αστροφυσική .
17-18 . . . Αστροφυσική .

Β΄ εξάμηνο, Τμήμα Β΄: Αμφιθέατρο ΙΠΠΑΡΧΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10   Ανάλυση II και Εφαρμογές . Αστροφυσική Θέματα Σύγχρονης Φυσικής II (*)
10-11   Ανάλυση II και Εφαρμογές . Αστροφυσική Θέματα Σύγχρονης Φυσικής II (*)
11-12   Φυσική II (*) . Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. Φυσική II (*)
12-13   Φυσική II (*) . Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. Φυσική II (*)
13-14 Αστροφυσική Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. . Εργ. Φυσικής ΙΙ Ανάλυση II και Εφαρμογές
14-15 Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. Ανάλυση II και Εφαρμογές Εργ. Φυσικής ΙΙ Ανάλυση II και Εφαρμογές
15-16 Συν. Διαφ. Εξισ. & Γραμ. Αλγ. . Ανάλυση II και Εφαρμογές Εργ. Φυσικής ΙΙ .
16-17 Αστροφυσική . Φυσική II (*) Εργ. Φυσικής ΙΙ .
17-18 Αστροφυσική . Φυσική II (*) Εργ. Φυσικής ΙΙ .

(*) Μαθήματα και Φροντιστήρια στο Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Δ΄ εξάμηνο, Τμήμα Α΄: Αμφιθέατρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 Ειδική Σχετικότητα Φυσική IV (*) Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Εργ. Φυσικής ΙV Ειδική Σχετικότητα
10-11 Ειδική Σχετικότητα Φυσική IV (*) Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Εργ. Φυσικής ΙV Ειδική Σχετικότητα
11-12 Φυσική IV (*) Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Εργ. Φυσικής ΙV Μηχανική ΙΙ
12-13 Φυσική IV (*) Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Σεμινάρια τμήματος Μηχανική ΙΙ
13-14 . Μηχανική ΙΙ Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Σεμινάρια τμήματος .
14-15 . Μηχανική ΙΙ . Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης .
15-16 . . . Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης .
16-17 . . . Φυσική IV (*) .
17-18 . . . Φυσική IV (*) .

Δ΄ εξάμηνο, Τμήμα Β΄: Αμφιθέατρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 . . . . .
10-11 . . . Φυσική IV (*) .
11-12 Ειδική Σχετικότητα . Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Φυσική IV (*) Μηχανική ΙΙ
12-13 Ειδική Σχετικότητα . Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Σεμινάρια τμήματος Μηχανική ΙΙ
13-14 Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Μηχανική ΙΙ Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Σεμινάρια τμήματος Φυσική IV (*)
14-15 Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Μηχανική ΙΙ Ειδική Σχετικότητα Εργ. Φυσικής ΙV Φυσική IV (*)
15-16 Φυσική IV (*) Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ Ειδική Σχετικότητα Εργ. Φυσικής ΙV Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης
16-17 Φυσική IV (*) Μαθημ. Μέθοδοι Φυσ. ΙΙ   Εργ. Φυσικής ΙV Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης
17-18 . .   Εργ. Φυσικής ΙV .

(*) Μαθήματα και Φροντιστήρια στο Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Στ΄ εξάμηνο, Τμήμα Α΄: Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 . . . . .
10-11 . . . . .
11-12 . . . . Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. (φρ)
12-13 . Κβαντομηχανική ΙΙ . Σεμινάρια τμήματος Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. (φρ)
13-14 . Κβαντομηχανική ΙΙ Κβαντομηχανική ΙΙ (φρ) Σεμινάρια τμήματος Φυσική Στερεάς Κατ.
14-15 . Κβαντομηχανική ΙΙ Κβαντομηχανική ΙΙ (φρ) . Φυσική Στερεάς Κατ.
15-16 . Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. Φυσική Στερεάς Κατ. (φρ) . Φυσική Στερεάς Κατ.
16-17 . Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. Φυσική Στερεάς Κατ. (φρ) . .
17-18 . Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. . . .

Στ΄ εξάμηνο, Τμήμα Β΄: Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 . Κβαντομηχανική ΙΙ Κβαντομηχανική ΙΙ (φρ) Φυσική Στερεάς Κατ. Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. (φρ)
10-11 . Κβαντομηχανική ΙΙ Κβαντομηχανική ΙΙ (φρ) Φυσική Στερεάς Κατ. Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. (φρ)
11-12 . Κβαντομηχανική ΙΙ Κβαντομηχανική ΙΙ (φρ) Φυσική Στερεάς Κατ. .
12-13 . . Φυσική Στερεάς Κατ. (φρ) Σεμινάρια τμήματος .
13-14 . . Φυσική Στερεάς Κατ. (φρ) Σεμινάρια τμήματος .
14-15 . . . Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. .
15-16 . . . Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. .
16-17 . . . Πυρ. Φυσ.& Στοιχ. Σωμ. .
17-18 . . . . .

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή