ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ


 

Παρασκευή, 28-09-2012

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου έτους 2012-2013

Α΄ εξάμηνο, Τμήμα Α΄: Αμφιθέατρο ΙΠΠΑΡΧΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 Φυσική Ι (*) Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (*) Εργ. Υπολογιστών Ι Εργ. Φυσικής Ι Φυσική Ι (*)
10-11 Φυσική Ι (*) Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (*) Εργ. Υπολογιστών Ι Εργ. Φυσικής Ι Φυσική Ι (*)
11-12 Υπολογιστές Ι Φυσική Ι (*) Εργ. Υπολογιστών Ι Εργ. Φυσικής Ι Ανάλυση Ι και Εφαρμογές
12-13 Υπολογιστές Ι Φυσική Ι (*) Εργ. Υπολογιστών Ι Εργ. Φυσικής Ι Ανάλυση Ι και Εφαρμογές
13-14 Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Εργ. Υπολογιστών Ι Εργ. Φυσικής Ι Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ.
14-15 Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Εργ. Υπολογιστών Ι Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ. Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ.
15-16 . . Εργ. Υπολογιστών Ι Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ. .
16-17 . . Εργ. Υπολογιστών Ι . .
17-18 . . Εργ. Υπολογιστών Ι . .
18-19 . . Εργ. Υπολογιστών Ι . .

Α΄ εξάμηνο, Τμήμα Β΄: Αμφιθέατρο ΙΠΠΑΡΧΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (*) Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Υπολογιστές Ι .
10-11 Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι (*) Ανάλυση Ι και Εφαρμογές Υπολογιστές Ι .
11-12 Εργ. Υπολογιστών Ι Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ. Φυσική Ι (*) Εργ. Φυσικής Ι Ανάλυση Ι και Εφαρμογές
12-13 Εργ. Υπολογιστών Ι Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ. Φυσική Ι (*) Εργ. Φυσικής Ι Ανάλυση Ι και Εφαρμογές
13-14 Εργ. Υπολογιστών Ι Φυσική Ι (*) Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ. Εργ. Φυσικής Ι Φυσική Ι (*)
14-15 Εργ. Υπολογιστών Ι Φυσική Ι (*) Πιθαν. Στατ. & Στοιχ. Αριθμ. Αναλ. Εργ. Φυσικής Ι Φυσική Ι (*)
15-16 Εργ. Υπολογιστών Ι . . Εργ. Φυσικής Ι .
16-17 Εργ. Υπολογιστών Ι . . Εργ. Φυσικής Ι .
17-18 Εργ. Υπολογιστών Ι . . Εργ. Φυσικής Ι .
18-19 Εργ. Υπολογιστών Ι . . Εργ. Φυσικής Ι .

(*) Μαθήματα και Φροντιστήρια στο Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Γ΄ εξάμηνο, Τμήμα Α΄: Αμφιθέατρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 Φυσική Ατμόσφαιρας . Μηχανική Ι Εργ. Φυσικής ΙΙΙ .
10-11 Φυσική Ατμόσφαιρας . Μηχανική Ι Εργ. Φυσικής ΙΙΙ .
11-12 Φυσική Ατμόσφαιρας . Φυσική Ατμόσφαιρας Εργ. Φυσικής ΙΙΙ Φυσική ΙΙΙ (*)
12-13 Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι . Φυσική Ατμόσφαιρας Σεμινάρια τμήματος Φυσική ΙΙΙ (*)
13-14 Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Υπολογιστική Φυσική Σεμινάρια τμήματος Υπολογιστική Φυσική
14-15 Μηχανική Ι Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Υπολογιστική Φυσική Φυσική ΙΙΙ (*) Υπολογιστική Φυσική
15-16 Μηχανική Ι Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι . Φυσική ΙΙΙ (*) .
16-17 . Φυσική ΙΙΙ (*) . . .
17-18 . Φυσική ΙΙΙ (*) .   .

Γ΄ εξάμηνο, Τμήμα Β΄: Αμφιθέατρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10   Φυσική Ατμόσφαιρας   Φυσική Ατμόσφαιρας Φυσική Ατμόσφαιρας
10-11   Φυσική Ατμόσφαιρας   Φυσική ΙΙΙ (*) Φυσική Ατμόσφαιρας
11-12   Μηχανική Ι   Φυσική ΙΙΙ (*) Μηχανική Ι
12-13 Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Μηχανική Ι   Σεμινάρια τμήματος Μηχανική Ι
13-14 Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Υπολογιστική Φυσική Σεμινάρια τμήματος Υπολογιστική Φυσική
14-15 Φυσική ΙΙΙ (*) Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Υπολογιστική Φυσική Εργ. Φυσικής ΙΙΙ Υπολογιστική Φυσική
15-16 Φυσική ΙΙΙ (*) Μαθ. Μέθ. Φυσ. Ι Φυσική ΙΙΙ (*) Εργ. Φυσικής ΙΙΙ  
16-17     Φυσική ΙΙΙ (*) Εργ. Φυσικής ΙΙΙ  
17-18       Εργ. Φυσικής ΙΙΙ  

(*) Μαθήματα και Φροντιστήρια στο Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Ε΄ εξάμηνο, Τμήμα Α΄: Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 . Κβαντομηχανική Ι Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητισμός Ι Κβαντομηχανική Ι (φρ)
10-11 . Κβαντομηχανική Ι Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (φρ) Κβαντομηχανική Ι (φρ)
11-12 Στατιστική Φυσ. (φρ) (Ι) (*) Κβαντομηχανική Ι Ηλεκτρονική Ι Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (φρ) Στατιστική Φυσ. (φρ) (ΙΙ) (*)
12-13 Στατιστική Φυσ. (φρ) (Ι) (*) Στατιστική Φυσική Ηλεκτρονική Ι Σεμινάρια τμήματος Στατιστική Φυσ. (φρ) (ΙΙ) (*)
13-14 Ηλεκτρονική Ι Στατιστική Φυσική Ηλεκτρονική Ι Σεμινάρια τμήματος .
14-15 Ηλεκτρονική Ι . . Εργ. Ηλεκτρονικής Ι .
15-16 . . . Εργ. Ηλεκτρονικής Ι .
16-17 . . . Εργ. Ηλεκτρονικής Ι .
17-18 . . . Εργ. Ηλεκτρονικής Ι .

Ε΄ εξάμηνο, Τμήμα Β΄: Αμφιθέατρο ΘΑΛΗΣ

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09-10 . . Στατιστική Φυσ. (φρ) (Ι) (*) Εργ. Ηλεκτρονικής Ι .
10-11 . . Στατιστική Φυσ. (φρ) (Ι) (*) Εργ. Ηλεκτρονικής Ι .
11-12 . . Ηλεκτρονική Ι Εργ. Ηλεκτρονικής Ι Κβαντομηχανική Ι
12-13 . . Ηλεκτρονική Ι Σεμινάρια τμήματος Κβαντομηχανική Ι
13-14 Ηλεκτρονική Ι . Ηλεκτρονική Ι Σεμινάρια τμήματος Κβαντομηχανική Ι
14-15 Ηλεκτρονική Ι Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (φρ) Στατιστική Φυσ. (φρ) (ΙΙ) (*) Κβαντομηχανική Ι (φρ) Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
15-16 . Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (φρ) Στατιστική Φυσ. (φρ) (ΙΙ) (*) Κβαντομηχανική Ι (φρ) Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
16-17 . Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (φρ) . Στατιστική Φυσική .
17-18 . . . Στατιστική Φυσική .

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή