ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Πέμπτη, 01-11-2012

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ3 (παλαιό πρόγραμμα σπουδών)

Όσοι φοιτητές, τρίτου ή παλαιοτέρων ετών, οφείλουν, λόγω απουσίας, μόνο μία (1) Άσκηση στο Εργ.Φ3 (Ηλεκτρομαγνητισμός, παλαιό πρόγραμμα σπουδών), καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), σημειώνοντας Α.Μ., Ονοματεπώνυμο και την οφειλομένη άσκηση.

Για την ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής των ασκήσεων θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση με καταλόγους φοιτητών.

Πληροφορίες από την Γραμματεία του Εργ.Φ3: Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ότι το Εργ.Φ3 πραγματοποιείται με την δομή του παλαιού προγράμματος σπουδών για τελευταία φορά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο και ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών έχουν ακόμη αυτήν την εκκρεμότητα, υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν άμεσα την υποχρέωσή τους αυτήν.

Προφανώς, η ανακοίνωση δεν ισχύει για τους εφετινούς δευτεροετείς φοιτητές (ΑΜ 201100...), επειδή ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή