ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τετάρτη, 14-11-2012

Έναρξη ασκήσεων στο Εργ.Φ1 (άσκηση Α1)

Οι ασκήσεις Εργ.Φ1 ξεκινούν την Πέμπτη 22-11-2012 με την άσκηση Α1 για όλα τα τμήματα.

Απουσία στην Α1 δεν δικαιολογείται και συνεπάγεται στέρηση δυνατότητας συμμετοχής στις υπόλοιπες ασκήσεις.

Οι προϋποθέσεις ικανής προετοιμασίας για επαρκή συμμετοχή στην άσκηση Α1 είναι:

(α) παρακολούθηση όλων των εισαγωγικών διαλέξεων στο αμφιθέατρο

(β) μελέτη όλου του φυλλαδίου σφαλμάτων, της άσκησης Α1 στο φυλλάδιο Εργ.Φ1, κατανόηση εννοιών και μεθόδων που αναπτύχθηκαν στις διαλέξεις, γραφικές παραστάσεις

(γ) εξοπλισμός: [i] για τους υπολογισμούς: αριθμομηχανή «κομπιουτεράκι» (calculator), κατά προτίμηση «επιστημονικό» (scientific) και όχι το κινητό τηλέφωνο, [ii] για την χάραξη των γραφημάτων: μολύβι και γομολάστιχα.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή