ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τρίτη, 18-12-2012

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ1

Όσοι φοιτητές, τρίτου ή παλαιοτέρων ετών, οφείλουν έναν κύκλου ασκήσεων στο Εργ.Φ1, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, έξω από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), σημειώνοντας ΑΜ, Ονοματεπώνυμο και τον οφειλόμενο κύκλο ασκήσεων, έως το αργότερο την Παρασκευή 21-12-2012, ώρα 12:00.

Οι οφειλόμενες ασκήσεις του κύκλου ασκήσεων (Α4-Α5-Α6) θα πραγματοποιούνται στις διαθέσιμες θέσεις των τμημάτων, ημέρα Πέμπτη: 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Για την έναρξη και την κατανομή σε τμήματα διεξαγωγής των ασκήσεων θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση με καταλόγους φοιτητών.

Προσοχή: Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών έχουν ακόμη την εκκρεμότητα ενός κύκλου του Εργ.Φ2 (παλαιό πρόγραμμα σπουδών), υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν άμεσα την υποχρέωσή τους αυτήν, συμμετέχοντας στον ένα κύκλο του Εργ.Φ1 (νέο πρόγραμμα σπουδών).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή