ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Παρασκευή, 21-12-2012

Έναρξη για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ1

Οι φοιτητές που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, καλούνται να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση ενός κύκλου ασκήσεων στο Εργ.Φ1 (ασκήσεις Α4-Α5-Α6). Έναρξη: Πέμπτη 10-01-2013.

ΑΜ Ονοματεπώνυμο Τμήμα εναρκτήρια
άσκηση
200500340 Χαρακτινός Νικόλαος Πέμπτη 1400-16:30 Α4
200700050 Θάνου Αναστασία Πέμπτη 1400-16:30 Α4
200800094 Λούλου Αικατερίνα Πέμπτη 1400-16:30 Α5
201000247 Δρακοπούλου Αλεξάνδρα Πέμπτη 1400-16:30 Α5
201000253 Γραμματικού Ιωάννα Πέμπτη 1400-16:30 Α5
201100007 Αναστασιάδης Αδαμάντιος Πέμπτη 1400-16:30 Α6
201100158 Πασπαλίδης Κωνσταντίνος Πέμπτη 1400-16:30 Α6

Οι φοιτητές πρέπει να παραλάβουν εγκαίρως το νέο Φυλλάδιο του Εργ.Φ1 από το Παρασκευαστήριο.

Τονίζεται στους παραπάνω φοιτητές, ότι αν δεν προσέλθουν, θα οφείλουν πλέον όλο το Εργ.Φ1, λόγω απουσιών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή