ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τρίτη, 19-02-2013

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ3

Αφορά στους φοιτητές που ασκήθηκαν στο Εργ.Φ3 στα τμήματα Τρίτη 09:00-11:30, Τρίτη 11:30-14:00 και Τετάρτη 09:00-11:30.

Όσοι φοιτητές οφείλουν, λόγω απουσίας, μόνο μία (1) Άσκηση στο Εργ.Φ3, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Πέμπτη 28-02-2012 στις 12:00, σημειώνοντας Α.Μ., Ονοματεπώνυμο και την οφειλομένη άσκηση.

Οι συμπληρωματικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 06-03-2013.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή