ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τρίτη, 19-02-2013

Προγραμματισμός υπολοίπων ασκήσεων Εργ.Φ3

Σχετικώς με τον προγραμματισμό ολοκληρώσεως του Εργ.Φ3 (2012-2013), άξονας του προγραμματισμού είναι:

- η κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση των οφειλόμενων ασκήσεων (σε δύο εβδομάδες)
- η εξάσκηση των φοιτητών σε ώρες που να μην εμποδίζεται η παρακολούθηση των μαθημάτων του Δ εξαμήνου (μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε μάθημα σε τουλάχιστον ένα από τα δύο τμήματα)
- Η δυνατότητα των διδασκόντων να εξασκήσουν τους φοιτητές στις προγραμματισμένες ώρες.

α) Το τμήμα Πέμπτη 09:00-11:30 συνεχίζει την εξάσκηση ως εξής:
Δευτέρα 25-02-2013: 14:00-16:30
Πέμπτη 28-02-2013: 09:00-11:30
Δευτέρα 04-03-2013: 14:00-16:30
Πέμπτη 07-03-2013: 09:00-11:30
 
β) Το τμήμα Πέμπτη 11:30-14:00 συνεχίζει την εξάσκηση ως εξής:
· η έναρξη του την Πέμπτη μετατοπίζεται κατά 30 min
Τρίτη 26-02-2013: 09:00-11:30
Πέμπτη 28-02-2013: 12-14:30
Τρίτη 05-03-2013: 09:00-11:30
Πέμπτη 07-03-2013: 12:00-14:30

γ) Το τμήμα Πέμπτη 14:00-16:30 συνεχίζει την εξάσκηση ως εξής:
· η έναρξη του την Πέμπτη μετατοπίζεται κατά 30 min
Τρίτη 26-02-2013: 15:00-17:30
Πέμπτη 28-02-2013: 14:30-17:00
Τρίτη 05-03-2013: 15:00-17:30
Πέμπτη 07-03-2013: 14:30-17:00
 
δ) Για τα τμήματα: Τετάρτη 11:30-14:00 και Τετάρτη 15:00-17:30,
υπολείπεται μία άσκηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27-02-2013,
κατά τις ώρες της κανονικής εξάσκησης στο προηγούμενο εξάμηνο.
 
ε) Το συμπληρωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί:
- Για τους φοιτητές που ασκούνταν σε τμήματα Τρίτης και Τετάρτης την Τετάρτη 06-03-2013
- Για τους φοιτητές των τμημάτων της Πέμπτης την Δευτέρα 11-03-2013

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή