ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Τρίτη, 16-04-2013

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ2

Όσοι φοιτητές, παλαιοτέρων του πρώτου ετών, οφείλουν, έναν κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ2 (ή στο Εργ.Φ1 παλαιού προγράμματος σπουδών), καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, έξω από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Τρίτη 23-04-2013 στις 12:00, σημειώνοντας ΑΜ, Ονοματεπώνυμο, κύκλο ασκήσεων που οφείλουν (Β1-Β4 ή Β5-Β8).

Τα διαθέσιμα τμήματα και το νέο φυλλάδιο ασκήσεων σε ψηφιακή μορφή βρίσκονται στην σελίδα του Εργ.Φ2.

Οι φοιτητές παλαιού προγράμματος σπουδών που οφείλουν τον κύκλο Α1-Α3 θα πραγματοποιήσουν τον κύκλο Β1-Β4, ενώ όσοι οφείλουν τον κύκλο Α4-Α6 θα πραγματοποιήσουν τον Β4-Β8 (από 4 ασκήσεις).

Επίσης, οφείλουν να προμηθευτούν εγκαίρως το νέο Φυλλάδιο του Εργ.Φ2. Η έναρξη κύκλου θα γίνει την Πέμπτη 25-04-2013. Οι κατάλογοι φοιτητών με την εναρκτήρια άσκηση θα ανακοινωθούν την Τρίτη 23-04-2013.

Τονίζεται επίσης ότι οι φοιτητές που θα εγγραφούν στον αντίστοιχο κύκλο, αλλά δεν θα προσέλθουν, θα οφείλουν πλέον όλο το Εργ.Φ2, λόγω απουσιών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή