ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τρίτη, 16-04-2013

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ4

Όσοι φοιτητές, παλαιοτέρων του δευτέρου ετών, οφείλουν, έναν κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ4 Ηλεκτρομαγνητισμός - Σύγχρονη Φυσική (Εργ.Φ3 παλαιού προγράμματος σπουδών), καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Τετάρτη 24-04-2013 στις 12:00, σημειώνοντας ΑΜ, Ονοματεπώνυμο, οφειλόμενο Κύκλο Ασκήσεων και προτιμωμένο Τμήμα συμμετοχής τους.

Τα διαθέσιμα τμήματα και το νέο φυλλάδιο ασκήσεων σε ψηφιακή μορφή βρίσκονται στην σελίδα του Εργ.Φ4.

Για την έναρξη και τα τμήματα διεξαγωγής των ασκήσεων θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση με καταλόγους φοιτητών.

Επίσης, οφείλουν να προμηθευτούν εγκαίρως το νέο Φυλλάδιο του Εργ.Φ4.

Τονίζεται επίσης ότι οι φοιτητές που θα εγγραφούν στον αντίστοιχο κύκλο, αλλά δεν θα προσέλθουν, θα οφείλουν πλέον όλο το Εργ.Φ4, λόγω απουσιών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή