ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Τρίτη, 28-05-2013

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ2 (Εργ.Φ1 παλαιού προγράμματος σπουδών)

Όσοι φοιτητές, λόγω απουσίας από παλαιότερα έτη, τρίτου και παλαιοτέρων, οφείλουν μόνον μία (1) Άσκηση στο παλαιό Εργ.Φ1 (παλαιού προγράμματος σπουδών), καλούνται να την δηλώσουν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, το αργότερο έως και την Τρίτη 04-06-2013 στις 12:00, σημειώνοντας Αριθμό Μητρώου, Ονοματεπώνυμο και Άσκηση που οφείλουν.

Διευκρινίζεται ότι με το νέο Πρόγραμμα, η αντιστοίχιση των ασκήσεων είναι η εξής:

Οφειλόμενη Εργαστηριακή Άσκηση
(Εργ.Φ1 Παλαιού Προγράμματος)
Άσκηση που θα κάνετε
(Φυλλάδιο Νέου Εργ.Φ2)
Α1 (Μέτρηση - Σφάλμα -
Αισθητήρες - Υπολογιστές)
Β4 (Στερεό Σώμα-Ροπές
Αδράνειας-Στροφορμή κλπ.)
Α2 (Atwood) Β2 (Atwood)
Α3 (Μελέτη κινηματικών μεγεθών και της
αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας)
Β8 (Νόμος του Hooke)
Α4 (Μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης) Β7 (Μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης)
Α5 (Cavendish) Β5 (Cavendish)
Α6 (Μελέτη Ορμής-Ώθησης, Κρούσεις) Β6 (Μελέτη Ορμής-Ώθησης, Κρούσεις)

Ομοίως καλούνται να πράξουν και όσοι φοιτητές δευτέρου έτους, οφείλουν μόνον μία (1) Άσκηση στο νέο Εργ.Φ2.

Για τους φοιτητές που συμμετέχουν στην παρούσα διενέργεια Εργ.Φ2, οι απουσίες δηλώνονται κατά τη διάρκεια των Εργαστηριακών Ασκήσεων, οπότε δεν απαιτείται να επαναλάβουν την δήλωση απουσίας.

Στην συνέχεια, θα αναρτηθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις, τελικός κατάλογος ονομάτων και τμημάτων για τις συμπληρωματικές εργαστηριακές ασκήσεις που θα διενεργηθούν την Πέμπτη 06-06-2013, ώρες 09:00-11:30. Αν οι οφειλέτες είναι πολλοί, ίσως απαιτηθεί η ενεργοποίηση του τμήματος 11:30-14:00 για κάποιες ασκήσεις (οι ώρες καθορίζονται από την διαθεσιμότητα προγράμματος λόγω μαθημάτων).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή