ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Δευτέρα, 20-01-2014

Συμπληρωματικός κατάλογος φοιτητών εγγεγραμμένων στο Εργ.Φ3

Οι φοιτητές που δεν εντάχθηκαν σε τμήμα, κατά την ημέρα εγγραφών του Εργ.Φ3, θα ασκηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Ονοματεπώνυμο Τμήμα έναρξη
Κορδός Κωνσταντίνος Δευτέρα 16:00-18:30 Γ1
Πανάγος Θεοφάνης Δευτέρα 16:00-18:30 Γ3
Αλεξόπουλος Βαγγέλης Δευτέρα 16:00-18:30 Γ7
Χρήστου Νικόλαος Τρίτη 09:00-11:30 Γ7
Παπαϊωάννου Μιχαήλ Τρίτη 16:00-18:30 Γ1
Μουστόγιαννης Ευάγγελος Τρίτη 16:00-18:30 Γ3
Αρσένης Απόστολος Πέμπτη 09:00-11:30 Γ1
Γουναρίδης Δημήτριος Πέμπτη 09:00-11:30 Γ7
Παπαθεοδώρου Αλ. Πέμπτη 11:30-14:00 Γ3
Βούλγαρη Βασιλική Πέμπτη 11:30-14:00 Γ5
Βλάσσης Γεώργιος Πέμπτη 11:30-14:00 Γ7
Γερματσίδης Γεώργιος Πέμπτη 16:00-18:30 Γ1
Ζέρβας Γεώργιος Πέμπτη 16:00-18:30 Γ3
Φώτης Αθανάσιος Παρασκευή 11:30-14:00 Γ1
Φατούρος Παναγιώτης Παρασκευή 11:30-14:00 Γ5

Φυλλάδια μπορούν να προμηθευτούν από το Παρασκευαστήριο.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή