ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Παρασκευή 24-01-2014

Αναγνώριση Εργ.Φ1 για τους εκ μετεγγραφής

Οι εκ μετεγγραφής φοιτητές-τριες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφόσον έχουν ολοκληρώσει και περάσει το Εργ.Φ1 εκεί, θα κάνουν για λόγους ισοτιμίας τις δύο ασκήσεις Α3 και Α4 σε ξεχωριστό χρόνο που θα προσδιορισθεί. Ο τελικός βαθμός θα προκύπτει κατά τα 2/3 από το βαθμό της Πάτρας και κατά το υπόλοιπο 1/3 από τον βαθμό των ασκήσεων που θα κάνουν εδώ.

Οι εκ μετεγγραφής φοιτητές-τριες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης προερχόμενοι (κατηγορία μεταφοράς θέσεως πάντα) θα κάνουν κανονικά όλο το Εργ.Φ1. Όμως θα μπορούν να αναγνωρίσουν τον ένα κύκλο του Εργ.Φ2 (εαρινό εξάμηνο) εφόσον φυσικά και έχουν περάσει επιτυχώς το όλο το Εργ.Φ1 στη Κρήτη. Άρα οι εκ του Πανεπιστημίου Κρήτης προερχόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν να εγγραφούν την Τετάρτη, 29-01-2014, ώρα 15:00 ακριβώς στο γραφείο της κ. Καρατάσου, αρ.23, στο Εργαστήριο Φυσικής.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή