ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τετάρτη, 19-02-2014

Έναρξη για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ3
(Θερμοδυναμική-Κυματική-Οπτική)

Οι κάτωθι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση ενός κύκλου ασκήσεων στο Εργ.Φ3. Έναρξη από Δευτέρα 24-02-2014.

κύκλος Γ1-Γ4

ΑΜ Ονοματεπώνυμο Τμήμα Διδάσκων Εναρκτήρια άσκηση
200200187 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Δε 16:00-18:30 Ν. Σαρλής Γ4
201100013 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δε 16:00-18:30 Ν. Σαρλής Γ4
200700189 ΣΟΡΟΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πε 11:30-14:00 Α. Πρωτονοτάριου Γ4

κύκλος Γ5-Γ8

ΑΜ Ονοματεπώνυμο Τμήμα Διδάσκων Εναρκτήρια άσκηση
200800202 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜ. Δε 16:00-18:30 Ε. Μποσιώλη Γ7
200900260 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΣΤ. Πε 09:00-11:30 Χ. Λόντος Γ5
201000149 ΣΑΡΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Πε 09:00-11:30 Χ. Λόντος Γ5
201100007 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΔ. Πε 11:30-14:00 Ν. Αδακτύλου Γ8

Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν το ΝΕΟ φυλλάδιο του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής-Κυματικής-Οπτικής από την ακόλουθη διεύθυνση http://physlab.phys.uoa.gr/f3/index.htm

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή