ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τετάρτη, 05-03-2014

Έναρξη για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ1

Οι φοιτητές που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, καλούνται να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση ενός κύκλου ασκήσεων στο Εργ.Φ1 (ασκήσεις Α4-Α5-Α6). Έναρξη ανά τμήμα: Πέμπτη 06-03-2014, Δευτέρα 10-03-2014, Τετάρτη 19-03-2014.

ΑΜ Ονοματεπώνυμο Τμήμα εναρκτήρια
άσκηση
200600139 Νέος Παναγιώτης Δευτέρα 10:00-12:30 Α5
200800094 Λούλου Αικατερίνη Τετάρτη 09:00-11:30 Α4
200900030 Γουργουλέτης Παναγιώτης Δευτέρα 10:00-12:30 Α5
20100071 Κολιούσης Λάμπρος Δευτέρα 10:00-12:30 Α4
20100246 Φατούρος Παναγιώτης Πέμπτη 16:00-18:30 Α4
20100247 Δρακοπούλου Αλεξάνδρα Τετάρτη 09:00-11:30 Α4
20100247 Γραμματικού Ιωάννα Τετάρτη 09:00-11:30 Α4
201100118 Μητσόπουλος Ηλίας Δευτέρα 10:00-12:30 Α5
201200019 Βανταράκη Χριστίνα Τετάρτη 09:00-11:30 Α5

Οι φοιτητές πρέπει να παραλάβουν εγκαίρως το νέο Φυλλάδιο του Εργ.Φ1 από το Παρασκευαστήριο.

Τονίζεται σε όλους τους παραπάνω φοιτητές, ότι αν δεν προσέλθουν, θα οφείλουν πλέον όλο το Εργ.Φ1, λόγω απουσιών.

Διευκρινίζεται μόνον στους φοιτητές που εντάσσονται στα τμήματα Τετάρτης, ότι θα συμμετάσχουν σε δύο ασκήσεις κατά την διάρκεια του κύκλου, και σε μία κατά την διεξαγωγή της συμπληρωματικής ασκήσεως.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή