ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τετάρτη, 19-03-2014

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ1

Όσοι φοιτητές, λόγω απουσίας από παλαιότερα έτη, οφείλουν μόνον μία (1) Άσκηση στο Εργ.Φ1, καλούνται να την δηλώσουν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, το αργότερο έως και την Δευτέρα 24-03-2014 στις 12:00, σημειώνοντας Αριθμό Μητρώου, Ονοματεπώνυμο και Άσκηση που οφείλουν, καθώς και το έτος και τμήμα της αρχικής συμμετοχής (υπάρχουν τα στοιχεία στο αρχείο γραμματείας του Εργαστηρίου).

Για τους φοιτητές που συμμετέχουν στην παρούσα διενέργεια Εργ.Φ1, οι απουσίες δηλώνονται κατά τη διάρκεια της τελευταίας εργαστηριακής ασκήσεως στις αίθουσες, οπότε δεν απαιτείται να επαναλάβουν την δήλωση απουσίας.

Στην συνέχεια, θα αναρτηθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις, τελικός κατάλογος ονομάτων και τμημάτων για τις συμπληρωματικές εργαστηριακές ασκήσεις που θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27-03-2014, ώρες 09:00-11:30. Αν οι οφειλέτες είναι πολλοί, ίσως απαιτηθεί η ενεργοποίηση του τμήματος 11:30-14:00 για κάποιες ασκήσεις (οι ώρες καθορίζονται από την διαθεσιμότητα προγράμματος λόγω μαθημάτων).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή