ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τρίτη, 26-03-2014

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ3

Όσοι φοιτητές οφείλουν, λόγω απουσίας, μόνο μία (1) Άσκηση στο Εργ.Φ3, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Πέμπτη 03-04-2014 στις 12:00, σημειώνοντας Α.Μ., Ονοματεπώνυμο και την οφειλομένη άσκηση.

Οι συμπληρωματικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν έως την Παρασκευή 11-04-2014 σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 04-04-2014.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή