ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Δευτέρα, 02-06-2014

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ4

Όσοι φοιτητές, οφείλουν έναν κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ4 (Ηλεκτρομαγνητισμού), καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Πέμπτη 12-06-2014 στις 12:00, σημειώνοντας Α.Μ., Ονοματεπώνυμο, κύκλο ασκήσεων που οφείλουν και προτιμώμενα τμήματα συμμετοχής.

Για την έναρξη και τα τμήματα διεξαγωγής των ασκήσεων θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση με καταλόγους φοιτητών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή