ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δευτέρα, 02-06-2014

Πραγματοποίηση αναβληθεισών ασκήσεων Εργ.Φ2 και Εργ.Φ4

Εργ.Φ2

Την Τετάρτη 28 Μαΐου δεν έγιναν τα τμήματα ασκήσεων Β6 και Β7 και την Πέμπτη 29 Μαΐου το πρωί τα τμήματα ασκήσεων Β3, Β5 και Β8. Τα τμήματα αυτά θα γίνουν στο τέλος με τα συμπληρωματικά, αλλά οι συνάδελφοι διδάσκοντες μπορείτε αν θέλετε να τα κάνετε και στο ενδιάμεσο διάστημα εφόσον συμφωνήσετε με τους φοιτητές του τμήματός σας. Απουσίες μπαίνουν στους μεμονωμένους απόντες των τμημάτων που λειτούργησαν και θεωρούνται δικαιολογημένες. Το πρόγραμμα των ασκήσεων του Εργαστηρίου προχωράει κανονικά, με την επόμενη άσκηση, για όλα τα τμήματα. Ο υπεύθυνος Εργ.Φ2, Α. Μανουσάκης

Εργ.Φ4

Για όσα τμήματα δεν λειτούργησαν καθόλου, ο υπεύθυνος του τμήματος θα συνεννοηθεί με τους φοιτητές του συγκεκριμένου τμήματος, καθώς και τους υπεύθυνους λειτουργίας του Εργαστηρίου, ώστε να βρεθεί ημέρα και ώρα κατάλληλη για την άμεση αναπλήρωσή του. Οι φοιτητές που δεν προσήλθαν σε κάποια τμήματα Τετάρτης 28 και Πέμπτης 29 Μαΐου, τα οποία όμως λειτούργησαν κανονικά, έχουν πάρει δικαιολογημένη απουσία, η οποία θα αναπληρωθεί μετά την περάτωση των ασκήσεων Εργ.Φ4. Εννοείται ότι, το πρόγραμμα των ασκήσεων του Εργαστηρίου προχωράει κανονικά, με την επόμενη άσκηση, για όλα τα τμήματα. Δεν επαναλαμβάνεται η άσκηση της προηγούμενης εβδομάδας ακόμα και αν δε λειτούργησε ολόκληρο το τμήμα. Ο υπεύθυνος Εργ.Φ4, Ε. Νισταζάκης

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή