ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Πέμπτη, 12-06-2014

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ2

Όσοι φοιτητές, παλαιότερων του πρώτου ετών, οφείλουν έναν κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ2, ή Εργ.Φ1 παλαιού προγράμματος σπουδών, καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, έξω από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Παρασκευή 13-06-2014 στις 12:00, σημειώνοντας Α.Μ., Ονοματεπώνυμο, κύκλο ασκήσεων που οφείλουν και προτιμώμενα τμήματα συμμετοχής.

Οι φοιτητές παλαιού προγράμματος που οφείλουν τον κύκλο Α1-Α3 θα ασκηθούν στον κύκλο Β1-Β4, ενώ όσοι οφείλουν τον κύκλο Α4-Α6 θα ασκηθούν στον κύκλο Β4-Β8.

Η έναρξη του κύκλου θα γίνει την Τρίτη 17-06-2014. Οι κατάλογοι φοιτητών με την εναρκτήρια άσκηση θα ανακοινωθούν έως και την Δευτέρα 16-06-2014. Τονίζεται επίσης ότι οι φοιτητές που θα εγγραφούν και δεν θα προσέλθουν, τότε θα οφείλουν πλέον όλο το Εργ.Φ2.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή