ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Πέμπτη, 03-07-2014

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ2 (Εργ.Φ1 παλαιού προγράμματος σπουδών)

Όσοι φοιτητές από παλαιότερα έτη, τετάρτου  και επί πτυχίω, οφείλουν μόνον μία (1) Άσκηση στο παλαιό Εργ.Φ1 (παλαιού προγράμματος σπουδών), καλούνται να την δηλώσουν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, το αργότερο έως και την Παρασκευή 11-07-2014 στις 12:00, σημειώνοντας Αριθμό Μητρώου, Ονοματεπώνυμο και Άσκηση που οφείλουν.

Διευκρινίζεται ότι με το νέο πρόγραμμα σπουδών, η αντιστοίχιση των ασκήσεων είναι η εξής:

Οφειλόμενη Εργαστηριακή Άσκηση
(Εργ.Φ1 Παλαιού Προγράμματος)
Άσκηση που θα κάνετε
(Φυλλάδιο νέου Εργ.Φ2)
Α1 (Μέτρηση - Σφάλμα -
Αισθητήρες - Υπολογιστές)
Β4 (Στερεό Σώμα-Ροπές
Αδράνειας-Στροφορμή κλπ.)
Α2 (Atwood) Β2 (Atwood)
Α3 (Μελέτη κινηματικών μεγεθών και της
αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας)
Β8 (Νόμος του Hooke)
Α4 (Μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης) Β7 (Μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης)
Α5 (Cavendish) Β5 (Cavendish)
Α6 (Μελέτη Ορμής-Ώθησης, Κρούσεις) Β6 (Μελέτη Ορμής-Ώθησης, Κρούσεις)

Ομοίως καλούνται να πράξουν και όσοι φοιτητές δευτέρου και τρίτου έτους, οφείλουν μόνον μία (1) Άσκηση στο νέο Εργ.Φ2.

Για τους φοιτητές που συμμετέχουν στην παρούσα διενέργεια Εργ.Φ2, οι απουσίες δηλώνονται κατά την διάρκεια των Εργαστηριακών Ασκήσεων, οπότε δεν απαιτείται να επαναλάβουν την δήλωση απουσίας.

Στην συνέχεια, θα αναρτηθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις των φοιτητών, τελικός κατάλογος ονομάτων και τμημάτων για τις συμπληρωματικές εργαστηριακές ασκήσεις που θα διενεργηθούν την Τρίτη 15-07-2014, ώρες 10:00-12:30. Αν οι οφειλέτες είναι πολλοί, ίσως απαιτηθεί η ενεργοποίηση του τμήματος 12:30-15:00 για κάποιες ασκήσεις (οι ώρες καθορίζονται από την διαθεσιμότητα προγράμματος λόγω μαθημάτων).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή