ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Πέμπτη, 03-07-2014

Δήλωση απουσιών για Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ4 (Εργ.Φ3 παλαιού προγράμματος σπουδών)

Όσοι φοιτητές από παλαιότερα έτη, τετάρτου  και παλαιοτέρων, οφείλουν μόνον μία (1) Άσκηση στο παλαιό Εργ.Φ3 (παλαιού προγράμματος σπουδών), καλούνται να την δηλώσουν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, το αργότερο έως και την Παρασκευή 11-07-2014 στις 12:00, σημειώνοντας Αριθμό Μητρώου, Ονοματεπώνυμο και Άσκηση που οφείλουν.

Διευκρινίζεται ότι με το νέο πρόγραμμα σπουδών, η αντιστοίχιση των ασκήσεων είναι η εξής:

Οφειλόμενη Εργαστηριακή Άσκηση
(Εργ.Φ3 Παλαιού Προγράμματος)
Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί
(Φυλλάδιο νέου Εργ.Φ4)
Γ1. Μελέτη κυκλώματος RLC.
Μιγαδική παράσταση αρμονικών μεγεθών
Δ3. Μελέτη κυκλώματος RLC.
Μιγαδική παράσταση αρμονικών μεγεθών
Γ2. Μελέτη του μαγνητικού πεδίου πηνίου, Νόμος Biot-Savart Δ8. Μελέτη μαγνητικού πεδίου πηνίου, Νόμος Biot-Savart
Γ3. Δυνάμεις Laplace - Μελέτη γαλβανομέτρου Δ4. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Γ4. Μέτρηση του λόγου e/me Δ1. Μέτρηση του λόγου e/me
Γ5. Χαρακτηριστική καμπύλη γεννήτριας συνεχούς τάσεως Δ6. Χαρακτηριστική καμπύλη γεννήτριας συνεχούς τάσεως
Γ6. Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικού υλικού Δ2. Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικού υλικού
Γ7. Χαρακτηριστικές καμπύλες μετασχηματιστή Δ5. Χαρακτηριστικές καμπύλες μετασχηματιστή
Γ8. Μέτρηση μαγνητικής επιδεκτικότητας υγρού Δ7. Φασματοσκοπία

Ομοίως καλούνται να πράξουν και όσοι φοιτητές τρίτου έτους, οφείλουν μόνον μία (1) Άσκηση στο νέο Εργ.Φ4.

Για τους φοιτητές που συμμετέχουν στην παρούσα διενέργεια Εργ.Φ4, οι απουσίες δηλώνονται κατά τη διάρκεια των Εργαστηριακών Ασκήσεων, οπότε δεν απαιτείται να επαναλάβουν την δήλωση απουσίας.

Στην συνέχεια, θα αναρτηθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις, τελικός κατάλογος ονομάτων και τμημάτων για τις συμπληρωματικές εργαστηριακές ασκήσεις που θα διενεργηθούν την Τρίτη 15-07-2014, ώρες 13:00-15:00. Αν οι οφειλέτες είναι πολλοί, ίσως απαιτηθεί η ενεργοποίηση του τμήματος 15:00-17:00 για κάποιες ασκήσεις (οι ώρες καθορίζονται από την διαθεσιμότητα προγράμματος λόγω μαθημάτων).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή