ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Σάββατο 01-11-2014

Εγγραφές στο Εργ.Φ1 για φοιτητές εκ πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών (2014-2015)

Με τον πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών μεταφοράς θέσης που διαμορφώθηκε εφέτος, τα εργαστηριακά τμήματα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εργαστηριακής κάλυψης ωρών και διδασκόντων. Με αυτές τις συνθήκες, το Εργαστήριο Φυσικής, αφού κάλυψε ήδη ικανό αριθμό μετεγγραφομένων (εφετινό σύνολο 308 φοιτητές, με παλαιότερο συνήθη αριθμό 250 φοιτητές), προσπαθεί να καλύψει και τους υπόλοιπους (άγνωστο σε αριθμό) φοιτητές.

Οι φοιτητές αυτοί θα ξεκινήσουν ετεροχρονισμένα σε έκτακτα εργαστηριακά τμήματα (ημέρες και ώρες). Έτσι λοιπόν: Καλούνται επειγόντως όσοι εκ των πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών δεν έχουν εγγραφεί στο Εργ.Φ1 να προσέλθουν στο Εργαστήριο Φυσικής από την Δευτέρα 03-11-2014 μέχρι και την Παρασκευή 07-11-2014, καθημερινά 10:00-14:00, για να δηλωθούν, δηλαδή να αναγράψουν τα στοιχεία τους σε ειδικό έντυπο, αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων, έξω από το παρασκευαστήριο του Εργαστηρίου Φυσικής (γραφ.7), προκειμένου να γίνει αποτίμηση του (άγνωστου μέχρι τώρα) συνολικού αριθμού τους.

Θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν επιπλέον έκτακτα τμήματα Εργ.Φ1.

Θα προηγηθεί η διδασκαλία των Εισαγωγικών Διαλέξεων στο αμφιθέατρο που είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και στην συνέχεια διενεργείται η εργαστηριακή εκπαίδευση στις εργαστηριακές αίοθυσες.

Οι ημέρες και ώρες των νέων τμημάτων θα είναι: Τετάρτη 16:00-18:30, Πέμπτη 16:00-18:30 και Παρασκευή 15:00-17:30, ενώ οι Εισαγωγικές διαλέξεις θα προηγηθούν θα είναι τριώρου διαρκείας και θα παραδοθούν την Τετάρτη 12-11-2014, 16:00-19:00 και την Παρασκευή 14-11-2014, 15:00-18:00 στο Αμφιθέατρο Αρίσταρχος. Η παρακολούθησή τους αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση στις υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις.

Εκτιμάται ότι εκκινώντας με τις Εισαγωγικές Διαλέξεις από την Τετάρτη 12-11-2014 θα ολοκληρωθούν όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις Εργ.Φ1 για τα έκτακτα αυτά τμήματα μέχρι τις 23-01-2015, ενώ μέχρι τις 29-01-2015 θα πραγματοποιηθούν και οι συμπληρωματικές ασκήσεις (λόγω ενδεχομένης απουσίας, έως μίας επιτρεπομένης).

Τέλος επισημαίνεται ότι με το ασφυκτικό αυτό χρονοδιάγραμμα έστω και μια απώλεια εργαστηρίου θα μεταθέσει για το μέλλον (άλλο ακαδημαϊκό έτος) την ἒπιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων Εργ.Φ1 για τα τμήματα αυτά.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή