ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Παρασκευή, 28-11-2014

Εγγραφή για έναν κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ3

Όσοι φοιτητές, παλαιοτέρων του δευτέρου ετών, οφείλουν έναν κύκλου ασκήσεων στο Εργ.Φ3 (Θερμοδυναμική-Κυματική-Οπτική), καλούνται να εγγραφούν στον Πίνακα του Εργαστηρίου Φυσικής, απέναντι από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο), το αργότερο έως και την Τετάρτη 03-12-2014 στις 12:00μμ, σημειώνοντας ΑΜ, Ονοματεπώνυμο, τον οφειλόμενο κύκλο ασκήσεων και το προτιμώμενο τμήμα συμμετοχής τους.

Η κατάταξη των φοιτητών στο τμήμα εξάσκησης θα γίνει βάσει των υπαρχόντων κενών.

Οι ώρες εξάσκησης και το ισχύον φυλλάδιο ασκήσεων σε ψηφιακή μορφή βρίσκονται στην σελίδα του Εργ.Φ3 http://physlab.phys.uoa.gr/f3/index.htm.

Για την έναρξη και τα τμήματα διεξαγωγής του κύκλου ασκήσεων θα αναρτηθεί προσεχώς σχετική ανακοίνωση με καταλόγους φοιτητών σε (physlab, e-class και πίνακα ανακοινώσεων).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή