ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τρίτη, 02-12-2014

Γραπτή εξέταση πρώτου κύκλου ασκήσεων στο Εργ.Φ1

Η γραπτή εξέταση στον πρώτο κύκλο ασκήσεων Εργ.Φ1 (Α1-Α2-Α3), θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 15:30-18:00 στο Αναγνωστήριο Τμήματος Μαθηματικών (δεξιά από τις πίσω εξόδους του Αμφιθεάτρου του Τμήματος Φυσικής Αρίσταρχος) και αν απαιτηθεί και στο Αρίσταρχος.

ύλη εξέτασης: πέντε θέματα που απαντώνται σε λιγότερο από δύο ώρες. περιλαμβάνουν κυρίως (α) τις εισαγωγικές διαλέξεις, (β) το φυλλάδιο των σφαλμάτων πλην της μεθόδου Chauvenier (γ) τα είδη υπολογισμών στην άσκηση Α1. Από την εξέταση αυτή προκύπτει κατά 80% ο βαθμός του πρώτου κύκλου του Εργ.Φ1.

ενδεικτικά ζητήματα: θα υπάρχουν μεταξύ άλλων υπολογισμοί μέσων τιμών και σφαλμάτων, σχετικών σφαλμάτων, σύνθετων σφαλμάτων (διάδοση, μερικές παράγωγοι κλπ), στρογγυλοποιήσεις, απλές γραφικές παραστάσεις, χάραξη καμπυλών ή ευθειών, υπολογισμοί κλίσεων στα γραφήματα, καθώς και ερωτήματα από τη θεωρία σφαλμάτων, μεθοδολογία μετρήσεων, ορισμοί κλπ. Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω έχουν παραδοθεί στις διαλέξεις και τις ασκήσεις, επομένως δεν θα ζητηθεί κάτι αδίδακτο.

εξοπλισμός: φοιτητική ταυτότητα (αστυνομική οι εκ μετεγγραφής μη έχοντες φοιτητική) και [i] για το κείμενο: στυλό, [ii] για τους υπολογισμούς: αριθμομηχανή «κομπιουτεράκι» (όχι κινητό τηλέφωνο, απαγορεύεται η χρήση τους σε εξετάσεις), [iii] για την χάραξη των γραφημάτων: μολύβι και γομολάστιχα. Τα υπόλοιπα υλικά (χαρτιά γραφημάτων, κόλλες αναφοράς) παραδίδονται στην αίθουσα. Συμπληρώνονται προσωπικά στοιχεία και εργαστηριακού τμήματος (ημέρα, ώρα, διδάσκων).

τυχόν απουσία: συνεπάγεται απώλεια του πρώτου κύκλου και επανάληψη το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

διορθωτής: ο επιβλέπων του τμήματος, του οποίου το όνομα πρέπει να αναγράφεται στο γραπτό, πέραν του φοιτητικού αριθμού μητρώου και ονοματεπωνύμου

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή