Εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837)

Σύντομο Ιστορικό

Οι Καθηγητές Δημήτριος Χόνδρος, Γεώργιος Αθανασιάδης και Καίσαρ Αλεξόπουλος απετέλεσαν τις κυρίαρχες μορφές δημιουργίας του.

Από το 1903 ήδη οργανώνεται πιο συστηματικά: Εκδίδονται τα πρώτα ειδικά συγγράμματα (οδηγοί) του Εργαστηρίου («Συστήματα Ηλεκτρικών μονάδων» 1900, «Ηλεκτρικές Μετρήσεις» 1903, «Ασκήσεις εν τη Φυσική» 1905 και «Λογισμός των σφαλμάτων παρατηρήσεων» 1908).

Το 1915 εκδίδεται λιθογραφημένος «Οδηγός των Ασκήσεων της Φυσικής».

Τα έτη 1922-23 από τις πολεμικές επανορθώσεις εμπλουτίζεται το Εργαστήριο με τα πιο σύγχρονα για την εποχή όργανα και διατάξεις (Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και εμπλουτισμός από Σμύρνη, 1922).

Το 1920, 1926 και 1929 εμπλουτίζεται η βιβλιογραφία με τα Βοηθήματα της Οπτικής, της Ασυρμάτου Τηλεγραφίας και την Επίτομο Φυσική.

Το 1932 έχουμε την Ίδρυση του Εργαστηρίου Φυσικής στη σημερινή δομή του (Άρθρον 5343/23-3-1932).

Από τότε ακολουθούν συνεχώς προσθήκες και βελτιώσεις Ασκήσεων και εκδίδονται αντίστοιχοι εργαστηριακοί οδηγοί.

Σημαντική αλλαγή στο Εργαστήριο γίνεται το 1982 με την Εισαγωγή του Νέου Προγράμματος Σπουδών με βάση τον «Νόμο Πλαίσιο».

Το 1987 τα Εργαστήρια δομούνται έτσι ώστε η θεωρία και το πείραμα να συμβαδίζουν στο ίδιο Ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Από το 1988 εισάγονται για πρώτη φορά οι υπολογιστές σε Εργαστηριακή Άσκηση (τότε υπολογιστές 8088).

Έκτοτε και πιο πρόσφατα οι ασκήσεις συνεχώς εμπλουτίζονται οργανολογικά με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που υπάρχουν (MBL, LoggerPro, sensors).

Από το 2003 λειτουργεί ο ιστοχώρος του Εργαστηρίου Φυσικής με πλούσιο διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις, λογισμικό και λειτουργική επικοινωνία με τα στελέχη.

Από το 2006 επιχειρείται, με την χορήγηση CD εποπτικού υλικού, λογισμικού και φύλλων εργασίας, η μείωση του χρόνου απασχόλησης και επεξεργασίας στο σπίτι, όχι σε βάρος της ουσίας με τη χρήση προγραμμάτων υπολογισμών των μετρήσεων σε μορφή excel templates.

Από το 2012 άρχισε να εφαρμόζεται κατ' έτος το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών με αλλαγές στην ύλη και την διάρθρωση των εργαστηρίων, με κυριότερη αλλαγή την πραγματοποίηση ενός εισαγωγικού βασικού εργαστηρίου στο πρώτο εξάμηνο, με έμφαση στις φυσικές έννοιες, μεγέθη και φαινόμενα, ειδικά των μεθόδων εργαστηριακής καταγραφής, επεξεργασίας και αναλύσεων.

Το Εργαστήριο εκπαίδευσε κατά το παρελθόν χιλιάδες φοιτητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, και Φαρμακευτικής).

Διευθυντές διετέλεσαν πιο πρόσφατα οι καθηγητές:

Σήμερα Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής είναι ο καθηγητής Έκτωρ Νισταζάκης (από 1-9-2018).