Σχέδιο Εργαστηρίου Φυσικής

Ισχύουσα χωροταξία: 14-10-2015

    Εἴσοδος-Ἔξοδος    
1 Φ2: Β1 x5   Α4 x5 31
  Γεω: 2.2 x5   Φ2: Β8 x5  
2 Φ1: Α1, Α3, Α4 x5   Α2 x5 30
  Φ2: Β3 x5   Φ2: Β6 x5  
3 Α1, Α2, Α5 x5   - x5 29
  Φ2: Β3 x5   Φ2: Β7 x5  
4 Α1, Α3, Α6 x5   Α6 x5 28
  Φ2: Β5 x5   Φ2: Β3 x5  
5 Δντής Εργ.Φυσ.   νέες 27
  .   ασκήσεις  
6

Φ1: Α1, A2, A6 x5

 

Γεω.Κ2 x5

26
 

Φ2: Β5 x5

 

 

 
7 Γραφείο   25-WC 24
  Γ. Βαρώτσος   Αποθ.  
8 Γραφείο   . x5 23
  Ν. Μαμαλούγκος   .  
9 Γ4Α, Γ4Β   Γεω.Κ3 22
         
10 Γ3Α, Γ3Β   Γεω.Κ4 21
         
11 Γ6Α, Γ6Β   Γ1Α, Γ1Β 20
      Γ2Α, Γ2Β  
12 Γ5Α, Γ5Β   2.3, 2.4 19
         
13 Γ7Α, Γ7Β   2.2 18
  Γ8Α, Γ8Β      
14 1.1, 1.2   1.3, 1.4 17
         
15 3.2, 3.3   3.1, 3.4 16
         
    Ἔξοδος κινδύνου