Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής: Λογισμικό

[Adobe Acrobat] [Logger Pro] [Άλλα προγράμματα] [Συνδέσεις] [Σημειώσεις]

Κατά την εγγραφή στο Εργ.Φ1, παρέχεται δίσκος CD με έτοιμα πρότυπα γραπτών εργασιών, φύλλα υπολογισμών στις ασκήσεις, το χρησιμοποιούμενο στο εργαστήριο λογισμικό LoggerPro, καθώς και ικανό εκπαιδευτικό και επιστημονικό λογισμικό.

Adobe Acrobat

Τα αρχεία τύπου pdf (portable document format) μπορούν να αναγνωσθούν σε όλα τα περιβάλλοντα υπολογιστών (Windows, MacOS, Unix) μέσω του προγράμματος Acrobat της εταιρίας Adobe Microsystems. Η Adobe εκδίδει επίσης και το Acrobat Reader που μπορεί να διαβάζει τα αρχεία pdf (μόνο ανάγνωση, όχι επεξεργασία κι αποθήκευση). Ελεύθερη έκδοση Acrobat Reader >

Logger Pro

Το λογισμικό Logger Pro, προϊόν της Vernier Software and Technology, χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο Φυσικής, στις ασκήσεις όπου εκτελούνται με την υποστήριξη υπολογιστή. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γραφικές παραστάσεις και προσαρμογές καμπυλών και σφαλμάτων με εισαγωγή δεδομένων. Λειτουργική έκδοση >

Άλλα προγράμματα

Συνδέσεις

Η Σελίδα της Φυσικής Α έτους. Περί: Θεωρία Σφαλμάτων, Φυσική I, Φυσική II, Συζητήσεις, Σύνδεσμοι για Φυσική.
Σημειώσεις, μαθήματα, θέματα εξετάσεων, αλληλεπιδραστικά προγράμματα (Java applets).
Πίνακας συζητήσεων γύρω από τη Φυσική του Α έτους, αλλά και ζητήματα που αφορούν στη σχολή γενικότερα.

Σημειώσεις