Δευτέρα, 15-9-2003

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

.
. . .

Ανακοίνωση: Λειτουργία του Τμήματος Φυσικής
και δη, των Εργαστηρίων Φυσικής

Η λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικής, όσον αφορά εις τις εκκρεμότητες από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, δηλαδή:

  • Ολοκλήρωση των εργαστηρίων Φ2, με την εκτέλεση συμπληρωματικών εργαστηρίων (ένα ή δύο κατά περίπτωση)

  • Συνέχιση & ολοκλήρωση των εργαστηρίων Φ4, με την εκτέλεση δύο ή τριών ασκήσεων και των συμπληρωματικών εργαστηρίων

θα συνεχιστεί συμφώνως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα που είχαν και κατόπιν εγκαίρου ανακοινώσεως, αμέσως μετά τη λήξη των κινητοποιήσεων και το πέρας των εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2003.

Στην παρούσα επιστολή ακολουθούν συνημμένα:

  • Η σχετική επιστολή του προέδρου του τμήματος Φυσικής.

  • Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή