ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Πέμπτη, 27-09-2012
ανανέωση: Πέμπτη 25-10-2012

Έναρξη στο Εργ.Φ1 (2012-2013)

Οι εγγραφές σε τμήματα του Εργαστηρίου Φυσικής θα διενεργηθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, στους χώρους του Εργαστηρίου Φυσικής (Κτήριο IV, ισόγειο), αναλόγως του λήγοντος ψηφίου στον ΑΜ. Οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην διάρκεια των διαλέξεων.

Το (βασικό) Εργαστήριο Φυσικής Ι (κωδ.Υ0314) ξεκινά από την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012, αρχικά με τέσσερα (4) δίωρα (Εισαγωγικές Διαλέξεις επί της Θεωρίας Σφαλμάτων), στο Αμφιθέατρο Αρίσταρχος (παραπλεύρως κυλικείου).

Τμήμα Α (Α-Μα) - Ημέρα και ώρα

.

Τμήμα Β (Με-Ω) - Ημέρα και ώρα

1. Τετάρτη 17-10-2012, 09:00-11:00 1. Πέμπτη 25-10-2012, 12:00-14:00
2. Δευτέρα 29-10-2012, 17:00-19:00 2. Δευτέρα 29-10-2012, 11:00-13:00
3. Τετάρτη 31-10-2012, 09:00-11:00 3. Πέμπτη 1-11-2012, 12:00-14:00
4. Δευτέρα 05-11-2012, 17:00-19:00 4. Δευτέρα 05-11-2012, 11:00-13:00

Οι εισαγωγικές διαλέξεις διαρκούν δύο εβδομάδες και παραδίδονται σε δύο τμήματα, ελεύθερης επιλογής, ανάλογο με το τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής τμήματος σε περιπτώσεις κωλύματος.

Τις διαλέξεις πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι εφετινοί πρωτοετείς, οι επιτυχόντες εκ Κύπρου, ομογενείς και αλλοεθνείς, και οι ειδικών κατηγοριών, καθώς και οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που οφείλουν ολόκληρο το παλαιό Εργ.Φ2 (προσοχή στην αντιστοίχιση).

Οι εισαγωγικές διαλέξεις είναι ειδικώς σχεδιασμένες για να εισαγάγουν τους φοιτητές στο πρόβλημα της μέτρησης, την θεωρία σφαλμάτων, το πώς γίνεται ένα πείραμα (διάταξη και διαδικασία), καθώς επίσης πώς γράφεται η εργασία με τα αποτελέσματα, πώς λειτουργεί το Εργαστήριο, ποιοι οι κανονισμοί, πώς διενεργείται η εξέταση κλπ. Θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής και θα γίνουν επιδείξεις με Νέες Τεχνολογίες. Θα διανεμηθεί το ανάλογο έντυπο υλικό.

Στην συνέχεια, μετά τις διαλέξεις, από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, το Εργ.Φ1 συνεχίζεται στις αίθουσες του Εργαστηρίου Φυσικής:

  • για τις τρεις πρώτες εβδομάδες η 1η ενότητα ασκήσεων: Α1, Α2 και Α3 στα τμήματα και ώρες εγγραφής

  • την επομένη εβδομάδα ακολουθεί γραπτή εξέταση επί των διαλέξεων και της 1ης ενότητας ασκήσεων

  • για τις τρεις τελευταίες εβδομάδες η 2η ενότητα ασκήσεων: Α4 (νέες τεχνολογίες), Α5 (ηλεκτρικά κυκλώματα) και Α6 (οργανολογία και διάδοση σφαλμάτων).

Επίσης, προτείνεται για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή σας, η τακτική επίσκεψη στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Φυσικής http://physlab.phys.uoa.gr. και το eclass του Εργ.Φ1.

Ευχές για καλό ακαδημαϊκό έτος!

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή