ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τετάρτη 23-09-2014

Έναρξη στο Εργ.Φ1 (2014-2015)

Οι εγγραφές σε τμήματα του Εργαστηρίου Φυσικής θα διενεργηθούν στους χώρους του Εργαστηρίου Φυσικής (Κτήριο IV, ισόγειο), σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, αναλόγως του λήγοντος ψηφίου στον ΑΜ. Οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην διάρκεια των διαλέξεων.

Το (βασικό) Εργαστήριο Φυσικής Ι (κωδ.Υ0314) ξεκινά με τέσσερα (4) δίωρα (Εισαγωγικές Διαλέξεις επί της Θεωρίας Σφαλμάτων), στο Αμφιθέατρο Αρίσταρχος (παραπλεύρως κυλικείου), σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Τμήμα Α (Α-Μα) - Ημέρα και ώρα

.

Τμήμα Β (Με-Ω) - Ημέρα και ώρα

1. Πέμπτη 16-10-2014, 11:00-13:00

1. Πέμπτη 16-10-2014, 17:00-19:00
2. Δευτέρα 20-10-2014, 17:00-19:00 2. Παρασκευή 17-10-2014, 15:00-17:00
3. Πέμπτη 23-10-2014, 11:00-13:00 3. Πέμπτη 23-10-2014, 17:00-19:00
4. Δευτέρα 27-10-2014, 17:00-19:00 4. Παρασκευή 24-10-2014, 15:00-17:00

Οι εισαγωγικές διαλέξεις διαρκούν δύο εβδομάδες και παραδίδονται σε δύο παράλληλα τμήματα, ελεύθερης επιλογής, ανάλογο με το τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων. Παρέχεται δυνατότητα εναλλαγής τμήματος σε περιπτώσεις κωλύματος.

Τις διαλέξεις πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι εφετινοί πρωτοετείς, οι επιτυχόντες εκ Κύπρου, ομογενείς και αλλοεθνείς, και οι ειδικών κατηγοριών, καθώς και οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που οφείλουν ολόκληρο το παλαιό Εργ.Φ2 (προσοχή στην αντιστοίχιση).

Οι εισαγωγικές διαλέξεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εργαστηριακής εκπαίδευσης και είναι ειδικώς σχεδιασμένες για να εισαγάγουν τους φοιτητές στο πρόβλημα της μέτρησης, την θεωρία σφαλμάτων, το πώς γίνεται ένα πείραμα (διάταξη και διαδικασία), καθώς επίσης πώς γράφεται η εργασία με τα αποτελέσματα, πώς λειτουργεί το Εργαστήριο, ποιοι είναι οι κανονισμοί, πώς διενεργείται η εξέταση κλπ. Θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής και θα γίνουν επιδείξεις με Νέες Τεχνολογίες. Θα διανεμηθεί προσωπικώς στον κάθε φοιτητή το ανάλογο έντυπο υλικό, δηλαδή το φυλλάδιο εισαγωγικών διαλέξεων και θεωρίας σφαλμάτων.

Στην συνέχεια, μετά τις διαλέξεις, το Εργ.Φ1 συνεχίζεται στις αίθουσες του Εργαστηρίου Φυσικής, στα τμήματα και ώρες εγγραφής:

  • για τις τρεις εβδομάδες η 1η ενότητα ασκήσεων: Α1, Α2 και Α3

  • την επομένη εβδομάδα ακολουθεί γραπτή εξέταση επί των διαλέξεων και της 1ης ενότητας ασκήσεων

  • για τις τρεις τελευταίες εβδομάδες η 2η ενότητα ασκήσεων: Α4 (νέες τεχνολογίες), Α5 (ηλεκτρικά κυκλώματα) και Α6 (οργανολογία και διάδοση σφαλμάτων).

Επίσης, προτείνεται για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή σας, η τακτική επίσκεψη στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Φυσικής http://physlab.phys.uoa.gr. και το eclass του Εργ.Φ1.

Ευχές για καλό ακαδημαϊκό έτος!

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή