ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Παρασκευή 29-09-2017

Έναρξη στο Εργ.Φ1 (2017-2018)

Οι εγγραφές σε τμήματα του Εργαστηρίου Φυσικής θα διενεργηθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην διάρκεια των εισαγωγικών διαλέξεων. Εκεί θα διανεμηθεί προσωπικώς στον κάθε φοιτητή το φυλλάδιο θεωρίας σφαλμάτων.

Το (βασικό) Εργαστήριο Φυσικής Ι (κωδ.Phys157) ξεκινά με τέσσερα (4) δίωρα (Εισαγωγικές Διαλέξεις επί της Θεωρίας Σφαλμάτων), στο Αμφιθέατρο Αρίσταρχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ημέρες και ώρες διαλέξεων

1. Δευτέρα 9-10-2017, 17:00-19:00

2. Πέμπτη 12-10-2017, 17:00-19:00
3. Δευτέρα 16-10-2017, 17:00-19:00
4. Πέμπτη 19-10-2017, 17:00-19:00

Τις διαλέξεις πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι εφετινοί πρωτοετείς, οι επιτυχόντες εκ Κύπρου, ομογενείς και αλλοεθνείς, και οι ειδικών κατηγοριών, καθώς και οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που οφείλουν ολόκληρο το παλαιό Εργ.Φ2 (προσοχή στην αντιστοίχιση).

Οι εισαγωγικές διαλέξεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εργαστηριακής εκπαίδευσης και είναι ειδικώς σχεδιασμένες για να εισαγάγουν τους φοιτητές στο πρόβλημα της μέτρησης, την θεωρία σφαλμάτων, το πώς γίνεται ένα πείραμα (διάταξη και διαδικασία), καθώς επίσης πώς γράφεται η εργασία με τα αποτελέσματα, πώς λειτουργεί το Εργαστήριο, ποιοι είναι οι κανονισμοί, πώς διενεργείται η εξέταση κλπ. Θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής και θα γίνουν επιδείξεις με Νέες Τεχνολογίες.

Στην συνέχεια, μετά τις εισαγωγικές διαλέξεις, το Εργ.Φ1 συνεχίζεται στις αίθουσες του Εργαστηρίου Φυσικής, στα τμήματα και ώρες εγγραφής, (2.5 ώρες εβδομαδιαίως) ως εξής:

  • για τις τρεις εβδομάδες η 1η ενότητα ασκήσεων: Α1, Α2 και Α3

  • την επομένη εβδομάδα ακολουθεί γραπτή εξέταση επί των διαλέξεων και της 1ης ενότητας ασκήσεων

  • για τις τρεις τελευταίες εβδομάδες η 2η ενότητα ασκήσεων: Α4 (νέες τεχνολογίες), Α5 (ηλεκτρικά κυκλώματα) και Α6 (οργανολογία και διάδοση σφαλμάτων).

Επίσης, προτείνεται για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή σας, η τακτική επίσκεψη στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου Φυσικής http://physlab.phys.uoa.gr. και το eclass του Εργ.Φ1.

Ευχές για καλό ακαδημαϊκό έτος!

Εκ του Εργαστηρίου

αν. καθηγητής Ευστάθιος Στυλιάρης
συντονιστής Εργ.Φ1


Επιστροφή