Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής

Γενικές Πληροφορίες για το Εργαστήριο Φυσικής


Δομή

Το Εργαστήριο Φυσικής είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας. Υπάγεται διοικητικώς στο Τμήμα Φυσικής το οποίο εκλέγει τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και το στελεχώνει με διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Οι υπεύθυνοι των επί μέρους εργαστηρίων είναι οι εξής:

Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής: Καθ. Έκτωρ Νισταζάκης, [e-mail] [αρ. τηλ. 210 727 6710]

Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτυακού τόπου, επιμέλεια διδακτικού υλικού φυλλαδίων & cd: Νεκτάριος Μαμαλούγκος. (από 2002)

Το Εργαστήριο εκπαιδεύει σε κάθε ακαδημαϊκό έτος συνολικά πάνω από 800 φοιτητές (Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο του Τμήματος Φυσικής, καθώς και στα Α και Β εξάμηνα των Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας). Στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία εμπλέκονται ως διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

Το Εργαστήριο Φυσικής στεγάζεται στο Ισόγειο του Κτηρίου IV, στο Τμήμα Φυσικής στην Πανεπιστημιούπολη της Ζωγράφου, δεξιά των εισερχομένων στην κυρία είσοδο του Τμήματος Φυσικής.

Προσωπικό Εργαστηρίου Φυσικής: Στρατής Χατζηκωντής (μέλος ΕΤΕΠ), [e-mail] [αρ. τηλ. 210 727 6704]

Επικοινωνία με το Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, Άνω Ιλίσια, Τ. Κ. 157 71
αρ. τηλ.: (+30) 210 727 6704 ή εσωτ.: 6704. αρ. fax.: (+30) 210 727 6793
e-mail: physlab{at}phys.uoa.gr, website: http://physlab.phys.uoa.gr