Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής για φοιτητές του τμήματος Γεωλογίας

[Οργανωτικά] [Σημειώσεις] [Επικοινωνία]

Οργανωτικά

. 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11
Εγγραφές
Πρόγραμμα . .
Διδάσκοντες . .
Αποτελέσματα . . . . .   . . . .

Σε κάθε άσκηση είναι απαραίτητη η επαρκής προετοιμασία στην θεωρία σχετικών εννοιών και φαινομένων, την πειραματική διάταξη και διαδικασία.

Σημειώσεις

Επικοινωνία με το Εργαστήριο Φυσικής (Γεωλογικό)