Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής I

[Οργανωτικά] [Σημειώσεις] [Επικοινωνία]

Οργανωτικά

. 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03
Εγγραφές
Πρόγραμμα .
Διδάσκοντες .
Αποτελέσματα . . . .

Σε κάθε άσκηση είναι απαραίτητη η επαρκής προετοιμασία στην θεωρία σχετικών εννοιών, μεγεθών και φαινομένων, την πειραματική διάταξη και διαδικασία.

Πριν τις εργαστηριακές ασκήσεις παραδίδονται εισαγωγικές διαλέξεις περί μετρήσεων, πειραμάτων, σφαλμάτων κλπ. Όλα τα τμήματα ξεκινούν με την εισαγωγική άσκηση Α1.

Σημειώσεις

Επικοινωνία με το Εργ.Φ1