Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής για φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας
{από το 2017 και εξής δεν προσφέρεται αυτό το Εργαστήριο}

[Οργανωτικά ] [Σημειώσεις] [Επικοινωνία]

Οργανωτικά

Σε κάθε άσκηση είναι απαραίτητη η επαρκής προετοιμασία στην θεωρία σχετικών εννοιών και φαινομένων, την πειραματική διάταξη και διαδικασία.

Οι εγγραφές στο Εργαστήριο Φυσικής για φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας, καθώς και η κατάταξη σε τμήματα (ημέρες και ώρες) διενεργούνται από το Τμήμα Βιολογίας.

. 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Πρόγραμμα . .
Διδάσκοντες . . .
Αποτελέσματα . . . .

Σημειώσεις (όλα τα αρχεία είναι σε μορφή pdf)

Επικοινωνία με το Εργαστήριο Φυσικής (Βιολογικό)