Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής
«Καῖσαρ Δ. Ἀλεξόπουλος»*

διευθυντής: αν.καθ. Έκτωρ Νισταζάκης

National and Kapodistrian Univesity of Athens
Physics Department

Physics Laboratory
«Caesar D. Alexopoulos»*

director: assoc.prof. Hector Nistazakis

Νέα & Ανακοινώσεις. Ενημέρωση: 08-10-2018.

  • 08-10-2018: Εγγραφές στο Εργ.Φυσ. για φοιτητές Τμ. Γεωλογίας (2018-2019). >
  • 05-10-2018: Έναρξη στο Εργ.Φ1 (2018-2019). >
  • 01-10-2018: Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2018-2019). >
  • 01-09-2018: Βασικές ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. >

Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτυακοῦ τόπου: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
Design, construction, administration of the Website:
Nektarios Mamalougos

πλήθος διαφορετικών επισκεπτών από 23-10-2003:

Καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος - Professor Panayiotis Varotsos