Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής
«Καῖσαρ Δ. Ἀλεξόπουλος»*

διευθυντής: καθηγητής Γεώργιος Παπαϊωάννου

National and Kapodistrian Univesity of Athens
Physics Department

Physics Laboratory
«Caesar D. Alexopoulos»*

director: professor Georgios Papaioannou

Νέα & Ανακοινώσεις. Ενημέρωση: 17-10-2017.

  • 09-10-2017: Εγγραφές στο Εργ.Φυσ. για φοιτητές Τμ. Γεωλογίας (2017-2018). >
  • 09-10-2017: Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2017-2018). >
  • 06-10-2017: Εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2017-2018). >
  • 29-09-2017: Έναρξη στο Εργ.Φ1 (2017-2018). >
  • 01-09-2017: Βασικές ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. >

Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτυακοῦ τόπου: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
Design, construction, administration of the Website:
Nektarios Mamalougos

πλήθος διαφορετικών επισκεπτών από 23-10-2003:

Καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος - Professor Panayiotis Varotsos