Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Φυσικής
«Καῖσαρ Δ. Ἀλεξόπουλος»*

διευθυντής: καθηγητής Γεώργιος Παπαϊωάννου

National and Kapodistrian Univesity of Athens
Physics Department

Physics Laboratory
«Caesar D. Alexopoulos»*

director: professor Georgios Papaioannou

Νέα & Ανακοινώσεις. Ενημέρωση: 11-11-2016.

  • 24-10-2016: Εγγραφές στο Εργ.Φ1 (2016-2017). >
  • 10-10-2016: Εγγραφές στο Εργ.Φυσ. για φοιτητές Τμ. Γεωλογίας (2016-2017). >
  • 06-10-2016: Εγγραφές στο Εργ.Φ3 (2016-2017). >
  • 29-09-2016: Έναρξη στο Εργ.Φ1 (2016-2017). >
  • 01-09-2016: Βασικές ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. >

Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτυακοῦ τόπου: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος
Design, construction, administration of the Website:
Nektarios Mamalougos

πλήθος διαφορετικών επισκεπτών από 23-10-2003:

Καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος - Professor Panayiotis Varotsos